6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Podczas VII Forum DUTW  pani poseł Monika Wielichowska odczytała list od Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Posła Michała Szczerby.

 ?W imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, chciałbym serdecznie pozdrowić organizatorów i uczestników VII Forum Dolnośląskich UTW. Miałem osobiście zaszczyt uczestniczyć w Forum w Nowej Rudzie w ubiegłym roku i poznać fantastyczne i aktywne Uniwersytety funkcjonujące na Dolnym Śląsku, które są nie tylko najważniejszymi animatorami aktywności społecznej osób starszych, ale także ważnym partnerem w Kreowaniu polityki Senioralnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Za nami wielkie Święto słuchaczy UTW czyli obchody Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, którego celem było podkreślenie roli Uniwersytetów w aktywizacji społecznej osób starszych, zwrócenie uwagi na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa i konieczność podjęcia prac nad polityką senioralną państwa.

 

Do osiągnięć Roku UTW należy zaliczyć: I Kongres UTW w Warszawie, kilkanaście konferencji regionalnych, konferencje i wydarzenia w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, otwarcie okolicznościowej wystawy w Sejmie RP, Forum III Wieku w Nowym Sączu, uruchomienie Rządowego Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oraz powstanie Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy Polityki Społecznej.

Nasz aktywny rok zakończył się przyjęciem deklaracji końcowej pn. ?Pakt na rzecz Seniorów? - wspólnego stanowiska środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, będącego wynikiem prac Kongresu i wydarzeń w ramach obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  Mamy jasną strategię kierunków rozwoju i wyzwania dla UTW oraz zabrane rekomendacje i postulaty wobec władz publicznych dotyczące polityki senioralnej.

Do końca września zostaną przygotowane długofalowe założenia polityki Senioralnej państwa na lata 2014-2020 jako efekt prac Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w której mam zaszczyt reprezentować nasz zespół parlamentarny.

Dziękuję państwu za podjęcie na tegorocznym Forum tematu historii i sztuki - to wlaśnie kultura dostępna dla osób starszych stanie się częścią tych przygotowywanych długofalowych założeń polityki.

Zatem wyprzedzacie Państwo nawet nasze prace.

Życzę wszystkim organizatorom:  pani prezes Ząbkowickiego UTW Grażynie Kwiecińskiej, władzom samorządowym i wszystkim zebranym liderom UTW udanych obrad podczas VII Forum, dziękując jednocześnie Obecnym na dolnośląskim forum parlamentarzystom za aktywne wsparcie dla inicjatyw senioralnych.

Pozdrawiam panią dr Walentynę Wnuk, której rady stanowią dla mnie zawsze ważna inspiracje.?

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

950907
Dziś Gości
Razem
94
950907
IP: 3.84.182.112
Dziś 2019-04-23

Współpracujemy

bannerek-organisciak

bannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo

bannerek-zok

 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

osir

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe