6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Zarząd ZUTW zawiadamia, że w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 16.00 - I termin, o godz. 16.30 – II termin, w sali wykładowej ZOK odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 Porządek Zebrania

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków ZUTW.

4. Sprawozdanie Zarządu ZUTW z realizacji zadań za za okres 2013 – 2017

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres 2013 – 2017

6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków ZUTW

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu ZUTW za okres 2013 – 2017

8. Wybór Prezesa ZUTW

9. Wybór członków Zarządu ZUTW

10. Wybór Komisji Rewizyjnej

11. Podjęcie uchwał;

1. w sprawie głosowania jawnego/tajnego nad wyborem Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZUTW

2. w sprawie zatwierdzenia realizacji zadań Zarządu - absolutorium za okres 2013 – 2017

3. w sprawie wyboru Prezesa ZUTW

4. w sprawie wyboru członków Zarządu ZUTW

5. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski – dyskusja

13. Zakończenie zebrania

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

893803
Dziś Gości
Razem
23
893803
IP: 54.158.248.112
Dziś 2018-07-18

Współpracujemy

bannerek-organisciak

bannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo

bannerek-zok

 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

osir

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe