6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Zarząd ZUTW zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2023r.(wtorek) o godz.16.00-I termin, godz.16.30 – II termin, w Centrum Organizacji Pozarządowych Pl. Marii SkłodowskiejCurie 1 w Sali nr 17 odbędzie się Walne Zebranie Członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Porządek Zebrania:
1.Otwarcie zebrania, powitanie gości
2.Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
3.Wybór Przewodniczącego ,Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza
Walnego Zebrania Członków ZUTW.
4.Sprawozdanie Zarządu ZUTW z realizacji zadań za rok 2022
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2022
6.Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu ZUTW za rok 2022
7.Zmiana Statutu Uniwersytetu
8.Podjęcie uchwał:
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ZUTW za 2022r.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUTW za 2022r.
Uchwała nr 3 w sprawie Udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.
Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu ZUTW
9. Przedstawienie informacji o działalności Klubu Miłośników Gór, Klubu Turystyki Nizinnej, Sportowej Sekcji Seniora,/kręgle, bule, nornic walking, basen, gimnastyka,joga/
10.Przedstawienie propozycji działania na rok 2024 dotyczących wyjazdów, wykładów, warsztatów, zajęć, wycieczek 
11.Sprawy różne, własne propozycje słuchaczy
12.Dyskusja
13.Zamknięcie 

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

1981332
Dziś Gości
Razem
501
1981332
IP: 3.239.9.151
Dziś 2024-02-28

Współpracujemybannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

 

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe