6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za okres 2017 - 2021
Zarząd ZUTW zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia / wtorek/ 2021 roku o godz. 16.00 - I termin, o godz. 16.15 – II termin, w sali nr 17 Centrum Organizacji Pozarządowych Ząbkowice Śl Pl. M. Skłodowskiej - Curie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Porządek Zebrania
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków ZUTW.
4. Sprawozdanie Zarządu ZUTW z realizacji zadań za za okres 2017– 2021
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres 2017 – 2021
6. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków ZUTW
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu ZUTW za okres 2017 – 2021
8. Wybór Prezesa ZUTW
9. Wybór członków Zarządu ZUTW
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwał;
1. w sprawie głosowania jawnego/tajnego nad wyborem Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZUTW
2.w sprawie zatwierdzenia realizacji zadań Zarządu - absolutorium za okres 2017 – 2021
3.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
4. w sprawie wyboru Prezesa ZUTW
5. w sprawie wyboru członków Zarządu ZUTW
6. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
7. W sprawie wysokości opłat semestralnych – 50 zł za I semestr od 23.09.2021 tj. pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022.
12. Wolne wnioski – dyskusja
13. Zakończenie zebrania

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

1395223
Dziś Gości
Razem
224
1395223
IP: 18.204.48.64
Dziś 2021-07-31

Współpracujemy

bannerek-organisciak

bannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo

bannerek-zok

 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

osir

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe