6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

Zarząd ZUTW zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 - I termin, godz. 16.30 – II termin , w kawiarni ZOK odbędzie się Walne Zebranie Członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków ZUTW.

4. Sprawozdanie Zarządu ZUTW z realizacji zadań za rok 2018

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2018

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu ZUTW za rok 2018

7. Podjęcie uchwał:

Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ZUTW za 2018 r.

Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUTW za 2018 r.

Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi ZUTW absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

8. Przedstawienie informacji projektach realizowanych w roku 2018
9.Przedstawienie propozycji działania na rok 2020 dotyczących; wyjazdów, wykładów, warsztatów, zajęć, wycieczek itp.

10.Sprawy różne.
11.Dyskusja.

12.Zamknięcie zebrania.


Obecność słuchaczy na Walnym Zebraniu - OBOWIĄZKOWA.

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

1103254
Dziś Gości
Razem
113
1103254
IP: 34.204.168.209
Dziś 2020-06-04

Współpracujemy

bannerek-organisciak

bannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo

bannerek-zok

 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

osir

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe